Кафедра прикладної лінгвістики створена у 2008 році.

Штат кафедри складається з 11 викладачей, з яких: 1 професор, 4 доцента і 6 старших викладачей.

Кафедра здійснює підготовку студентів за спеціальністю "Прикладна лінгвістика".

Випускники кафедри прикладної лінгвістики ХАІ отримують комбіновану спеціальність: вони стають перекладачами технічних текстів, розробниками лінгвістичного забезпечення, веб-дизайнерами, викладачами англійської мови і IT-фахівцями.

Термін навчання: бакалавр – 4 роки‚ магістр – 1,4 років.

 Навчальний план передбачає вивчення дисциплін гуманітарного та технічного циклів. Студенти спеціальності «Прикладна лінгвістика» вивчають: дисципліни загальноматематичного циклу; дисципліни загальнофілологічного циклу і спеціальні філологічні дисципліни; теоретичні та практичні курси англійської, німецької, української мов, теорію і практику перекладу; основи інформатики та обчислювальної техніки, програмування та ін. (див. «Перелік дисциплін»).

Магістр спеціальності «Прикладна лінгвістика» -  це випускник, чия кваліфікація дозволяє обрати кар’єру перекладача, викладача або IT-спеціаліста. Впевненість у майбутньому, кар’єрний рост, можливість працювати в міжнародних компаніях – це ще не повний список, який пропонує спеціальність «Прикладна лінгвістика» в ХАІ. Професіонал з широким діапазоном можливостей, універсал, що може вирішити будь-яке лінгвістичне завдання з допомогою технічних засобів, унікальний спеціаліст, що має можливість реалізувати свій потенціал в будь-якій компанії – це все прикладний лінгвіст.

Викладачі та студенти кафедри щорічно беруть участь в наукових конференціях (міських, всеукраїнських та міжнародних), виступаючи з доповідями і публікуючи тези і статті. Результатом роботи конференцій є спільні публікації викладачів і студентів. В практику навчання студентів активно впроваджується захист курсових і дипломних проектів англійською та німецькою мовами.

 Колектив кафедри приділяє велику увагу оптимізації навчального процесу, раціональному поєднанню придбання теоретичних знань і практичних навичок за фахом, застосування комп'ютерних технологій в навчанні. Лекції, практичні та семінарські заняття проводить висококваліфікований професорсько-викладацький склад. З метою удосконалення навчального процесу до роботи зі студентами залучаються фахівці з Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, професійні перекладачі науково-технічної літератури, носії мови.

 Абітурієнти, які поступають на спеціальність "Прикладна лінгвістика", повинні мати сертифікати ЗНО з

англійської мови;

української мови та літератури ;

історії України або географія

Більш детальну інформацію про вступ до Університету в 2020 році можна отримати за посиланням


Новости